Industrial Ventilation
  • linkedin
  • home

Post01- Fans Doctor

רופא מפוחים“:

“רופא מפוחים”  מציג רשימת של התסמינים העיקריים, הסיבות השכיחות לבעיות ותרופות אפשריות

מרבית המפוחים המיוצרים ע”י יצרנים אמינים ובעלי ידע מתוכננים לעמידות בתנאי עבודה וסביבה קיצוניים. אולם, גם מפוחים נשברים. הסיבות הן מגוונות וכוללות, התקנות לא נכונות, העדר תחזוקה ו/או בחירת מפוחים לא נכונה. כמו כן, יכול מאוד להיות ששנים של שימוש, פשוט שחקו את המפוח והגיע הזמן לציוד חדש.

אנו מציגים את המדריך הזה, לא כמדריך תחזוקה מפורט, אלא כמקראה כללית לסוגיות שונות של בעיות.אנא זכרו כל תסמין עשוי שיהיו לו יותר מסיבה אחת.

לשאלות הנדסיות : engineering@pachtaas.com

הנושאים שנסקור הפעם-ויברציות , רעידות ורעש

Vibration

pachtaas

About pachtaas

No Comments

Leave a Comment